top of page

Kalkulator Sił Normalnych (Rozciąganie i Ściskanie)

APLIKACJA ONLINE DO OBLICZEŃ ANALITYCZNYCH ROZCIĄGANIA I ŚCISKANIA PRĘTÓW

W Kalkulatorze Sił Normalnych uzyskasz:
  • obliczenia przypadków statycznie wyznaczalnych

  • wyznaczanie reakcji utwierdzenia

  • wyznaczanie wartości sił normalnych, naprężeń normalnych oraz wydłużenia dla poszczególnych przedziałów

  • tworzenie wykresów sił  normalnych, naprężeń normalnych oraz wydłużenia

  • zapisanie wyników w formie raportu do pliku MS Word lub PDF

Zobacz krótki film z prezentacją Kalkulatora Sił Normalnych

Kalkulator Sił Normalnych to:

  • Rozwiązanie krok po kroku - tak jak rozwiązuje się zadanie na zajęciach

  • W panelu użytkownika masz dostęp do swoich rozwiązań

  • W rozwiązaniu są odnośniki do artykułów opisujących użyte metody

  • Nieograniczona ilość przykładów
Obliczenie sił normalnych , naprężeń normalnych oraz wydłużenia - SolverEdu
Wykres sił wewnętrznych w rozciąganym pręcie - SolverEdu
bottom of page